Sử dụng 1.1.1.1 (CHplay/Appstore) để vào website

One Piece Set Sail Việt Hóa

One Piece Set Sail Việt Hóa

kim cương *580K, beri *666.666.666, túi tự chọn mảnh SSS *50, túi ngẫu nhiên mảnh SS *300, cốc bia vàng *888, bento hải tặc *200, vé quét *200
Chiến thuậtOne Piece
Rate:1:1000Size:1GBOpen:30/01/2024
Hãy xem kỹ thông tin game để chơi game thuận lợi.
Sử dụng app 1.1.1.1 (CHplay/Appstore) fake ip để vào website khi bị nhà mạng hạn chế.
Chơi trên PCTải APK IOSCode Nhóm ZaloDiscord
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: thichgamelau.com/speedcn
Không tạo acc trong game.
Trong nút tải game có hướng dẫn cụ thể.
One Piece Set Sail Việt Hóa
One Piece Set Sail Việt Hóa
One Piece Set Sail Việt Hóa
Thông tin game

Open S5 lúc 11H ngày 17/04 - ANH EM XÓA TẢI LẠI FILE 9/4/2024 ĐỂ VÀO LẠI GAME - Nhóm zalo: https://zalo.me/g/bujzfc278  , link page nhận code ngày: https://www.facebook.com/opsschina 

Hướng dẫn tạo tài khoản + nhận quà: /blog/hdopss

Quà tân thủ: kim cương *580K, beri *666.666.666, túi tự chọn mảnh SSS *50, túi ngẫu nhiên mảnh SS *300, cốc bia vàng *888, bento hải tặc *200, vé quét *200

Gói nạp ưu đãi

Chi tiết các gói update liên tục tại web này: https://www.mobage.cc/cz.html

Thẻ tháng = 18 tệ: mua nhận ngay 20K kim cương, sau đó mỗi ngày nhận 5K kim cương

Siêu thẻ tháng = 68 tệ: mua nhận ngay 80K kim cương, sau đó mỗi ngày nhận 15K kim cương

Quỹ trưởng thành = 88 tệ: nhận theo cấp (85 nhận full), tổng nhận 750K kim cương

(mỗi tháng reset một lần, nghĩa là mỗi tháng có thể mua 1 lần gói này)

Cải danh lễ bao = 38 tệ: thẻ đổi tên *1, kim cương *18.888

Thể lực lễ bao = 38 tệ: bento hải tặc *388 (5 gói/ngày)

Thức ăn lễ bao = 88 tệ: túi thức ăn hương điềm SS+ *66, túi thức ăn tiên mỹ SS+ *66, túi thức ăn tân lạt SS+ *66, túi thức ăn cam điềm SS+ *66, kim cương *8888

Cao cấp thức ăn lễ bao = 88 tệ: liệu lý chiêu đãi yêu thỉnh hàm *188, cao cấp chiêu đãi nhậm tuyển rương *188, kim cương *8.888

Beri lễ bao = 30 tệ: 6 ức beri

Nguyên thạch lễ bao = 68 tệ: đại nguyên thạch *100, đấu chí nguyên thạch *58, hữu tình nguyên thạch *58

Trang bị tốc thăng lễ bao = 68 tệ: tử sắc tiến giai thạch *588, chanh sắc tiến giai thạch *488, hồng sắc tiến giai thạch *388

Hồn thạch tiến giai lễ bao = 68 tệ: chanh sắc tiến giai hồn thạch *555, kim cương *8.888

Hi hữu tinh luyện thạch lễ bao = 118 tệ: hi hữu bách luyện bí thược *58, hi hữu tinh luyện trợ tề *88, hi hữu tinh luyện thạch *1.888, kim cương *8.888

Truyền thuyết tinh luyện thạch lễ bao = 188 tệ: truyền thuyết bách luyện bí thước *58, truyền thuyết tinh luyện trợ tề *88, truyền thuyết tinh luyện thạch *1.888, kim cương *18.888

Vọng viễn kính lễ bao = 38 tệ: vọng viễn kính *388

Ngũ tinh tài liệu thuyền lễ bao = 128 tệ: tài liệu thuyền tệ (5 sao, SSR) *15, kim cương *18.888

Thí luyện đại lễ bao = 48 tệ: thí luyện chi thư (đại) *388

Y liệu thủy tinh = 58 tệ: cao cấp y liệu thủy tinh *1.288

Thăng cấp trợ lực lễ bao = 98 tệ: kim cương *188.888, beri *2 ức, túi 5 cấp trớ chú bảo châu *188, bento hải tặc *388, thẻ bắt pet *388 (1 gói/server)

Siêu cấp thăng cấp trợ lực lễ bao = 198 tệ: kim cương *288.888, beri *5 ức, thẻ bắt pet *1.288, kiếm hào huân chương * 888, túi 5 cấp trớ chú bảo châu *488, chanh sắc tiến giai hồn thạch *188, bento hải tặc *988 (1 gói/server)

Đỉnh phong thăng cấp trợ lực lễ bao = 298 tệ: kim cương 388.888, beri *8 ức, túi 5 cấp trớ chú bảo châu *1.288, chanh sắc tiến giai thạch *388, hồng sắc tiến giai thạch *288, bento hải tặc *1.288, chanh sắc tiến giai hồn thạch *300, thẻ bắt pet *1.888, kiếm hào huân chương *1.288 (1 gói/server)

Khai cục phúc lợi lễ bao = 398 tệ: kim cương *488.888, beri *10 ức, hồng sắc tiến giai thạch *588, chanh sắc tiến giai hồn thạch *488, túi 8 cấp tinh thạch *888, túi 5 giai trớ chú châu bảo *1.588, thẻ bắt pet *2.888, kiếm hào huân chương *1.888, beto hải tặc *1.888 (1 gói/server)

Trì tục phúc lợi lễ bao = 498 tệ: kim cương *588.888, beri *6 ức, hồng sắc tiến giai thạch *400 chanh sắc tiến giai hồn thạch *500 8 cấp tinh thạch bao *300, 5 giai trớ chú châu bảo đại *300, cao cấp y liệu thủy tinh *288, thẻ bắt pet *3.888, kiếm hào huân chương *2.888 (1 gói/server)

Đỉnh phong phúc lợi lễ bao = 598 tệ: kim cương *688.888, beri *15 ức, hồng sắc tiến giai thạch *688, chanh sắc tiến giai hồn thạch *588, túi 5 giai trớ chú châu bảo *2.888, thẻ bắt pet *4.888, kiếm hào huân chương *3.888, beto hải tặc *3.888 (1 gói/server)

Kim cương (lần nạp đầu x2 kim cương, không x2 % tặng thêm)
10 tệ = 10.500 kim cương (đã tặng thêm 5%)
20 tệ = 21.000 kim cương (đã tặng thêm 5%)
50 tệ = 52.500 kim cương (đã tặng thêm 5%)
100 tệ = 105.000 kim cương (đã tặng thêm 5%)
200 tệ = 210.000 kim cương (đã tặng thêm 5%)
500 tệ = 525.000 kim cương (đã tặng thêm 5%)
1000 tệ = 1.100.000 kim cương (đã tặng thêm 10%)
2000 tệ = 2.300.000 kim cương (đã tặng thêm 15%)
5000 tệ = 6.000.000 kim cương (đã tặng thêm 20%)

Phúc lợi nạp

Quà nạp trong ngày (tính tổng tích lũy tệ nạp trong 1 ngày, reset sau 03:59 giờ VN, đạt mốc cao sẽ nhận kèm cả quà mốc thấp)

Nạp >10K tệ/ngày có thể yêu cầu reset lại quà nạp ngày để nhận nhiều lần

 100 tệ/ngày: 8 cấp tinh thạch bao *58, 5 giai châu trớ chú bảo đại *38, hải đạo tiện đương *78
200 tệ/ngày: 8 cấp tinh thạch bao *88, 5 giai châu bảo đại *68, hải đạo tiện đương *100
500 tệ/ngày: 5 giai trớ chú châu bảo đại *188, hải đạo tiện đương *188, chanh sắc tiến giai thạch *288, chi viên tạp *288, 5 tinh tài liêu thuyền tệ (SSR)*1
1.000 tệ/ngày: 5 giai trớ chú châu bảo đại *588 hải đạo tiện đương *388 chanh sắc tiến giai thạch *388 chi viên tạp *588 5 tinh tài liêu thuyền tệ (SSR)*2
2.000 tệ/ngày: 5 giai trớ chú châu bảo đại *888 hải đạo tiện đương *588 liêu lý chiêu đãi hàm *200 cao cấp chiêu đãi nhậm tuyển tương *100 hồng sắc tiến giai thạch *188 5 tinh tài liêu thuyền tệ (SR)*3
5.000 tệ/ngày: 5 giai trớ chú châu bảo đại *1888 tử sắc tiến giai thạch *888 chanh sắc tiến giai thạch *588 hồng sắc tiến giai thạch *388 5 tinh tài liêu thuyền tệ (SSR)*5 chi viên tạp *2888 kiếm hào tệ *1888

Quà nạp trọn đời (tính tổng tích lũy nạp tệ của nhân vật/server, chỉ nhận 1 lần khi đạt mốc trọn đời)

100 tệ: chi viên tạp *188, 8 cấp tinh thạch *88 hán khố kha vịnh trang bì phu *1
200 tệ: chi viên tạp *388 kiếm hào huân chương *388 nại mỹ thì trang *1
500 tệ: chi viên tạp *688 kiếm hào huân chương *588 phổ thông tinh luyện *388 phổ thông tinh luyện trợ tề *58 bội la na thì trang *1
1.000 tệ: chi viên tạp *888 kiếm hào huân chương *888 8 cấp tinh thạch bao *588 phổ thông tinh luyện *888 phổ thông tinh luyện trợ tề *188 phổ thông tinh luyện bí thược *88 tát ba cuồng nhiệt hành động bì phu *1
2.000 tệ: chi viên tạp *1588 kiếm hào huân chương *1088 SS liêu lý bao *288 liêu lý chiêu đãi hàm *88 cao cấp chiêu đãi nhậm tuyển tương *88 bội la na vịnh trang thì trang tuyển trạch bao *1
5.000 tệ: chi viên tạp *3288 kiếm hào huân chương *1588 SS liêu lý bao *588 liêu lý chiêu đãi hàm *288 cao cấp chiêu đãi nhậm tuyển tương *288 vạn thánh tiết thì trang tuyển trạch bao *1
10.000 tệ: chi viên tạp *4388 kiếm hào huân chương *2088 SS liêu lý bao *888 liêu lý chiêu đãi hàm *588 y liệu thủy tinh *388 cao cấp chiêu đãi nhậm tuyển tương *588 5 tinh tài liêu thuyền tệ (SSR)*5 tân thế giới · lộ phi thì trang tuyển trạch bao *1
20.000 tệ: chi viên tạp *5488 kiếm hào huân chương *3088 , truyện thuyết tinh luyện thạch *1888 truyện thuyết tinh luyện trợ tề *188 truyện thuyết bách luyện bí thược *188 tân thế giới · tá la thì trang tuyển trạch bao *1 5 tinh tài liêu thuyền tệ (SSR)*10
30.000 tệ: chi viên tạp *6588 kiếm hào huân chương *4088 truyện thuyết tinh luyện thạch *2888 truyện thuyết tinh luyện trợ tề *288 truyện thuyết bách luyện bí thược *288 tân thế giới · sơn trí thì trang tuyển trạch bao *1 5 tinh tài liêu thuyền tệ (SSR)*15

Hướng dẫn nhận quà tích nạp

Bước 1: truy cập link nhận quà: https://pay.mobage.cc/player/reward

Bước 2: nhập các thông tin sau:

+ dòng 1: server (1-2-3-4-...theo thứ tự từ trên xuống)

+ dòng 2: nhập tài khoản chơi game, sau đó bấm nút get.role để lấy nhân vật

+ dòng 3: chọn đúng nhân vật

+ dòng 4: chọn loại quà:

今日充值奖励: quà tích nạp trong ngày

累计充值奖励: quà tích nạp tổng

+ dòng 5: chọn cái đầu tiên 全部奖励 để tự động nhận tất cả quà có thể nhận

Bước 3: bấm nút xanh và kéo mảnh ghép vào đúng vị trí để nhận quà.

Thông tin hữu ích
Game nổi bật